Wednesday, September 28, 2016

Ceacht Gaeilge - Cartún

Nach bhfuil and léitheoireach seo go maith le Rang a hAon agus Rang a Dó!

Cén cartún is maith leat?
Is maith liom...